Nueva reseña del Atlas Medici de Lorenzo Possi

Nueva reseña del Atlas Medici de Lorenzo Possi

La revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia va a publicar en su número 80, correspondiente al año 2015, una reseña del Atlas Medici de Lorenzo Possi, realizada por Francesc Nadal Piqué, catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona y coordinador del Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC), uno de los grupos punteros de investigación en lo referente a la Historia de la Cartografía.

En palabras del profesor Nadal:

«La lectura d’aquests capítols palesa l’extraordinari rigor històric i cartogràfic amb què s’ha elaborat el present llibre. Un rigor que abasta des de la cura que s’ha posat en l’ús dels topònims portuguesos o catalans, fins a la consulta exhaustiva de les fonts primàries i la bibliografia existent. Sense oblidar l’aplicació de noves tècniques d’anàlisi documental com la d’identificar les marques d’aigua existents en els plànols per a determinar la seva autoria. El resultat és un estudi que constitueix una aportació de primer ordre a la història de la cartografia espanyola de la segona meitat del segle XVII. […] D’altra banda, la vàlua d’aquest llibre no es limita únicament al rigor de la seva anàlisi històrica i cartogràfica. L’extraordinària cura amb que ha estat editat fan del present llibre una obra d’història de la cartografia modèlica des de tots el punts de vista.«

Todo un orgullo para 4 Gatos poder leer estas palabras de uno de los principales investigadores españoles del campo de la historia de cartografía.

Más información:


Pin It on Pinterest